Friday, 31 July 2020

Friday colouring challenge

The British wore khaki uniforms throughout World War One. Khaki-coloured wool puttees were widely worn with ankle boots. The word “khaki” comes India meaning “dust,” or “dusty.”

Roedd y Prydeinwyr yn gwisgo iwnifform khaki trwy gydol y Rhyfel Byd Cyntaf. Roedd pistyll gwlân lliw Khaki wedi'u gwisgo'n helaeth gydag esgidiau ffêr. Daw’r gair “khaki” o India sy’n golygu “llwch,” neu “llychlyd.”

No comments:

Post a comment